shadow

Höjt RUT- avdrag fr o m 2019-07-01

Tidigare har taket för personer som inte har fyllt 65 år varit 25 000 kronor per person och beskattningsår. Från och med den 1 juli fördubblas siffran till 50 000 kronor – något som kommer gälla för hela beskattningsåret 2019.

Läs mer om RUT- och ROTavdrag här:

https://www.ekonomi-info.nu/hojt_tak_for_rut-avdrag_och_ny_rot-guide_2019_14295.asp

INFOMÖTE, BESIKTNING, MINGELFIKA

Söndagen den 2 Juni händer det mycket på Kalvö. Infomöte mellan 11-12. Besiktning av området sker mellan 12 – 14. Mingelfika för nya och gamla kolonister mellan 14 – 15.30. Festkommittén blir jätteglada om de kan få hjälp med att baka lite gott till kaffet.