shadow

Ny elektrisk handtork på nedre toan

Vi har investerat i en ny elektrisk handtork som nu är installerad på den nedre toan. Funkar den som vi tror och hoppas så köper även en till övre toan.Förbrukningen av Torky är så pass hög att vi snabbt kan räkna hem investeringen i en elektrisk handtork.