shadow

Redovisning av material,tjänster etc. samt tidrapportering

Du glömmer väl ej bort att skicka in redovisning av de material, de eventuella tjänster som du har utnyttjat eller hyrt under 2017. De som är ersättningsberättigade skall också lämna in sin tidredovisning så att vi kan slutföra betalningar under november.

Tacksam om du ordnar detta senast den 31 oktober. Har du ej blanketterna så finns de att ladda ner från vår hemsida.

Med vänlig hälsning/ Per Malmsten, Kassör