shadow

Den 22 juni

Den 22 juni är det Midsommarafton med traditionellt firande. Dagen börjar kl.10 med pyntning av midsommarstången – se vidare utskickat program.