shadow

Säsongsslut på Kalvö

Idag har SRV tömt våra sopcontainer för sista gången i år så du som är på Kalvö framöver får ta med  dina soppåsar hem.

Robban och Lars-Erik meddelar när det är dags att stänga av vattnet till husen och slutligen till toaletterna. Se till att de bägge kommer åt avstängningsventilerna – så lås ej tvättutrymmen etc.

Längre fram i oktober så kommer vi att sätta på hänglås för vägbommar och för förråd m.m.

Du som arbetat i ett arbetslag skall redovisa de arbetade timmar som du vill ha ersättning för. Redovisningsblankett finns på hemsidan och glöm ej att ange vilket bankkontonummer inkl. clearingnummer du har.