Ändrad tid för infomötet !

Söndagen den 7 juli var ju planerad för infomöte men p.g.a utflykten till Södertälje-kolonin så flyttar vi infomötet till Lördagen den 6 juli. Samma tid och plats: 11.00 på festplatsen.