shadow

Redovisning av nyttjat material samt arbetade timmar 2019

Du glömmer väl ej att skicka in rapporten över de material och tjänster som du nyttjat under 2019 samt de som ingår i arbetslag eller är ersättningsberättigade också skall skicka in rapport över arbetade timmar så snart som möjligt men senast den 25 oktober så att utbetalning kan ske i oktober.

Både rapporten över material och arbetade timmar finns på hemsidan under Dokument för utskrift. Du kan lägga ifyllda dokument i brevlådan på Bystugan eller posta till Kalvö Koloniby, Kalvö Kolonibyväg 1, 149 45 Nynäshamn

Frågor – maila till:  malmsten12@msn.com