Redovisning av nyttjat material samt arbetade timmar 2019

Du glömmer väl ej att skicka in rapporten över de material och tjänster som du nyttjat under 2019 samt de som ingår i arbetslag eller är ersättningsberättigade också skall skicka in rapport över arbetade timmar så snart som möjligt men senast den 25 oktober så att utbetalning kan ske i oktober.

Både rapporten över material och arbetade timmar finns på hemsidan under Dokument för utskrift. Du kan lägga ifyllda dokument i brevlådan på Bystugan eller posta till Kalvö Koloniby, Kalvö Kolonibyväg 1, 149 45 Nynäshamn

Frågor – maila till:  malmsten12@msn.com