Påslagning av vatten till toaletterna

Torsdagen den 22 april har VA-gruppen planerat att sätta på vattnet till toalett-byggnaderna. Som vanligt är det vädret/temperaturen som ytterst styr.

Lagom till allmänna städdagen på söndagen den 25 april.

Sommarvatten till stugorna kommer så småningom.

/Robert Petersohn