Påslagning av vatten till stolpar och tomter

Imorgon måndag 10 maj släpper vi på vattnet till ”stolparmna” och vidare till tomterna. (sopsäckarna tas bort).
Samtidigt meddelar jag att ”Öfre toan” kommer att vara avstängd delar av dagen. Reparation av läckor som fordrar full vatten-avstängning till byggnaden.
VA -gruppen //A32 Robban