Duschar och toaletter

Nu idag är samtliga duschar i funktion.
Nattemperaturerna är fortfaranade för låg -3,6 till – 4 grader.
Prognosen för vatten på tomt i helgen är mycket låg.
Gläds åt att vi har varmt och kallt vatten i toalettbyggnaderna. Samt 7st. vattenklosetter i funktion.

/VA-gruppen Roland,Kristina, Janne, Conny o Robban gnm. A32 Robban .