Toaletter och duschar är stängda

Hej Alla. Tyvärr har vår avlopps Brunn gått sönder och vi kommer INTE ha till gång till toaletter eller duschar. Vi har stängt alla toaletterna och duschar. Ej tömma porta potti i brunnen.
Dass är tillåtet att använda.
Det är av yttersta vikt att vi inte påfrestar brunnen.
Vattengruppen och jag jobbar med problemet. Förhoppningsvis har vi igång brunnen i nästa vecka.
Vänligen
Mats Leksell
Ordförande