Protokoll från informationsmötet den 2:a juni

Protokoll från informationsmötet den 2:a juni finns nu på medlemsidan under Informationsmöten.