Protokoll från informationsmötet den 7:e juli

Protokoll från informationsmötet den 7:e juli finns nu på medlemsidan under Informationsmöten.