ABC för medlemmar

ABC för medlemmar i Kalvö Koloniby, Nynäshamn

Aktiviteter: Aktivitetsplan för året finns anslaget på infotavlan vid samlingsplatsen samt på bägge toaletterna. Återkommande aktiviteter: Valborg, Midsommar, Kräftskiva, Marknadsdag, Musik, dans och sång, Bingo.

Antal kolonilotter i området: 78 st

Arbetslag: Vi har 4 arbetslag med 3 pers i varje lag som veckovis under perioden Maj – Oktober klipper gräs, buskar m.m. Vill du hjälpa till så tar du kontakt med lagbasen enl.info på anslagstavlan.

Arrendeavtal: Kalvö koloniby har arrendeavtal med Nynäshamns kommun. Tidigare 25 års avtalstid löpte ut 2013 så nytt avtalsförslag är under förhandling. Bollen ligger hos kommunen.

Avgifter 2020 och t.v.: Årsavgift 3.750:-, fast el 700:,vattenblås 30:- för 1:a kran därefter 15:- per kran. Allt faktureras med ffdag 31/5.

Övriga avgifter: anslås på anslagstavlan. ( se även nedan under Betalning )

Betalning: Allt som du hyr, använder, lånar och som är avgiftsbelagt noterar du på krysslista som du får vid säsongsstarten. Efter säsongens slut ( senast 15/10 ) så räknar du samman allt som du skall betala, betalar in på föreningens plusgirokonto alternativt till föreningens swishkonto och lämnar in krysslistan så att vi kan föra statistik. Krysslista och prislista finns att ladda ner och skriva ut under fliken Medlemssida.

Bibliotek: Biblioteket finns på övre toaletten. Du lånar böcker utan att skriva på några papper. Kom bara ihåg adressen. Har du några böcker, som du är trött på kan du lämna dem på biblioteket. I biblioteket finns en låda trädgårdsböcker där du kan få tips om odling.

Bilparkering: Parkering endast på bilparkeringen, ej på ängen. Kör sakta så att det ej dammar på de tomter som ligger närmast bilparkeringen. Vinterparkering: du kan vinterparkera bil, husvagn eller båt under perioden Oktober – April. Kontakta styrelsen för godkännande och prisuppgifter.

Biltrafik: Håll alltid låg hastighet när du kör till området så du hinner svänga in i en ficka om du får möte. Undvik att köra in på området om du inte har stora saker att transportera eller har funktionsnedsättning. När du kör inne på området ska inte hastighetsmätaren röra sig! Tänk på att det springer barn i området samt att det finns höga häckar som skymmer sikten. Använd i möjligaste mån skottkärra från parkeringen för transporter till din stuga.

Boulebana: Finns vid lekparken. Tävlingar och träning. Kolla med Robban ( A 32 )

Brandsläckare: Finns i verktygsförrådet vid festplatsen.

Brasan: Virke (oimpregnerat) och vedartade växter kör du till majbrasan på ängen nordost om själva området. Ställ upp virket på höjden. OBS plast, glas och metall hör inte hemma på en majbrasa utan skall lämnas till SRV.

Byggregler: Fråga alltid grannar och styrelse innan du börjar några ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten. Fyll i bygglovsansökan om du vill förändra ditt hus eller tomt. Ansökningsblanketter finns på denna hemsida samt finnsäven i städförrådet vid festplatsen.

Bystugan: Uthyres för 200:-/dygn till medlem. Bokningar gör du på nätet ( se info under Medlemsinfo på hemsidan ).

Café : Vid alla aktiviteter som Festkommittén anordnar så säljs det kaffe, te, läsk, chips, godis m.m. i cafét. Vid kvällsaktiviteter  kan du ibland även köpa öl och vin. Glöm ej att anmäla dig i förväg om du skall delta vid en aktivitet där vin,öl serveras så att vi uppfyller de alkoholregler som fastställts för föreningen. Du kan även köpa snigelgift när cafét är öppet.

Cyklar: Cykelparkering finns vid grinden till området på bilparkeringen.

Duschar: Det finns 4 duschar vid nedre toaletten .

Ekologisk odling: Vi använder endast miljövänliga bekämpningsmedel och organiska gödningsmedel.

El: Varje hus har en elmätare. Förbrukningen avläses i slutet av september/början av oktober ( avser förbrukningen mellan Oktober året innan och fram till avläsningstillfället ) och faktureras med förfallodag den 31/10. Den fasta elavgiften ( f.n. 700:- ) faktureras i samband med årsavgiften och vattenblåsningen ( förfallodag den 31/5 )

Elstängsel: Hela Kalvö koloniområde är instängslat med el för att förhindra vildsvin, rådjur, älgar att ta sig in på vårt område. Viktigt att du alltid stänger grindar efter dig samt att du informerar barn + gäster att stängslet är elektrificerat.

Facebook: Vi har en gemensam facebooksida:  Kalvö Kolonister, kontakta Emma Rogers på  ( A31 ) om du vill bli medlem.

Flagga: Flaggstång finns vid nedre toan. Flaggansvarig utses varje år. Du kan själv flagga vid högtidsdagar etc. Flaggan ligger inne i verktygsförrådet. Tänk på att följa flaggreglerna och ta ner flaggan samt åter sätta dit vimpeln.

Föreningsinfo:

  • Adress: Kalvö Koloniby, Kalvö Kolonibyväg 1, 149 45 Nynäshamn
  • Org.nr: 812400-8320
  • Plusgirokonto : 508781-2
  • Swishkonto; 123 508 9776
  • Hemsida : kalvökoloni.se
  • E-post : kalvokoloniby@gmail.com

 

Förråd: Vid samlingsplatsen finns det verktygsförråd och förråd för förvaring av verktyg, maskiner och redskap till arbetslagen. Här finns även förråd för förvaring av åkgräsklippare samt jordfräsar till gemensamma odlingen m.m. I förrådet bakom köket finns en mindre jordfräs, en häcksax, en grästrimmer samt en ogrässkrapa som alla medlemmar får låna. Jordfräsen+ häcksax och grästrimmer kostar hyra. Betalning sker på samma sätt som övrigt du hyr ( se Betalning ) Se till att återlämna redskapen rengjorda och i samma skicka som när du tog dom.

Förslagslåda: Finns en utanför nedre toaletten. Här kan du lägga förslag på förbättringar eller ändringar du tycker att styrelsen skall hantera.

Förstaförbandslådor: Finns vid övre toan samt i städförrådet vid nedre toan

Försäkring: Du måste ha hus och lösöre försäkrat. Genom Koloniträdgårdsförbundet så har vi en förmånlig försäkring hos Folksam. Kolla med styrelsen.

Garage: I det blå plasttältet finns en traktor från 1950 som används till att sladda våra vägar, köra skrinda med barnen på midsommar samt att användas som arbetsredskap m.m. I garaget finns även en del andra maskiner som används av arbetslag.

Hemsida: Föreningen har en hemsida http://www.kalvökoloni.se  där vi försöker samla info, tips, idéer och annan dokumentation som du kan ha användning av. Hör gärna av dig till ordförande om du har synpunkter eller tips på bra saker som vi kan ta in på hemsidan.

Historik: Föreningen grundades 1988 genom att kommunen avsatte mark för arrende. Föreningens eldsjäl och starkt bidragande till att Kalvö Koloniby finns var Bertil ”Sigge ” Siggelin. Han har sammanställt ett dokument där han beskriver de första 10 åren. Dokumentet finns att läsa på bägge infotavlorna vid toaletterna. Till minne av Sigge så döpte vi eken vid lekplatsen till ” Sigges träd ” i samband med hans död 2016.

Hjärtstartare: Finns på väggen inne i nedre toaletten. Instruktion finns på startaren.

Hästgård: Granne med Kalvö så bor Joakim som har hästar som betar bredvid vår äng. Han brukar patrullera i vårt område under vintersäsongen med sin schäferhund. Klappa gärna hästarna och ge dom gräs men se upp med elstängslet !

Information: Den 1:a söndagen i varje månad har vi informationsmöte på samlingsplatsen. Protokoll och övrig info anslås på anslagstavlan vid samlingsplatsen. Även hemsidan kommer att användas för information. Det finns en Facebookgrupp som heter Kalvö Kolonister där det också byts en hel del tips och info. Se Facebook.

Jord, grus, gödsel och sand: Hämtar du själv på bilparkeringen. Betalning: se under punkten Betalning.

Kalvödagen: 1 gång per år så anordnar vi Kalvödagen då vi säljer  egentillverkad sylt, bär och ibland hantverk samt anordnar en massa aktiviteter. Allmänheten bjuds in och informeras via lokaltidning samt affischering runt kommunen. På marknaden säljer vi kaffe och hembakat ( av medlemmarna ) korv med bröd, våfflor med grädde och sylt samt dryck och glass.

Karta över området: Finns under fliken Information om området.

Kompost: Belägen uppe på ängen vid majbrasan. Kompostera blommor, buskar, gräs, löv m.m.

Kurser: Olof Persson ( A26 )  är utbildningsansvarig och anordnar diverse kurser ex. trädbeskärning, odling m.m.

Kölista: Den som är intresserad att bli medlem i föreningen mailar till föreningen eller lägger ner intresseanmälan i föreningens brevlåda. Det kostar f.n. 300:- per år att bli medlem i föreningen. Vi har även en intern kölista som man kan anmäla sig till efter 2 års medlemskap, den interna kölistan kostar f.n. 100:- per år.

Larm: Vid olycksfall/ brand ring 112. Larmadress är Kalvö Kolonibyväg 1, Nynäshamn.

Latrintömning: finns i avfallstratt nere vid odlingen mot väg 73 ( nedanför hus A19 )

Lekparken: Här finns ett lekhus och en sandlåda  fritt att använda för lekar. Ansvar = vuxen person. Vi har precis gjort en genomgång av lekparken och har p.g.a säkerhetsskäl att tvingas ta bort några saker som ej uppfyller gällande krav. Föräldrar till barn som använder lekparken kan vända sig till styrelsen för att diskutera vilka redskap m.m. som kan användas samt för att ev. göra en investeringsansökan till nyanskaffning.

Medlemsregister: Glöm ej att anmäla ändrar adress eller mail/tel.nr till styrelsen så att vi kan upprätthålla ett korrekt medlemsregister så att all info kan förmedlas till våra medlemmar.

Odlingar: Vi har två odlingsområden , en nedanför A15 – A18  nere mot väg 73  och en uppe vid ängen . Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Områdesansvariga: Vilka som är ansvariga för olika arbetsuppgifter finner du under fliken Medlemssida.

Ordningsregler: Finns under fliken Dokument.

Protokoll från styrelsemöten: finns under fliken Medlemssida.

Skottkärreparkering: Finns på parkeringen bredvid gödsel- och grushögarna.

Sopor: Vid infarten till området så finns det 4 sopkärl uppställda som är avsedda för hushållssopor. OBS ! inget annat än hushållssopor får slängas där. Alla andra sopor är grovsopor ex.plast, burkar, glas, färgpytsar, impregnerat virke, batterier, metallföremål och elektriska apparater måste du själv ta med och slänga. Kommunens sopstation SRV ligger inte så långt från Kalvö. Ansök om kort så kan du nyttja denna sopsorteringsstation. Du ansöker om kort här: www.srvatervinning.se/privat/Har/AVC/Passerkort/

Stadgar: Finns under fliken Dokument.

Styrelse: Ordförande väljs på årsmötet, dessutom så finns det kassör ,sekreterare, ledamot och suppleanter som väljs växelvis så att det alltid finns styrelsemedlemmar tillgängliga.Vilka som ingår i styrelsen samt deras kontaktuppgifter finner du under fliken Medlemssida.

Städdagar:  3 gånger/år hjälps alla åt att städa/snygga upp i området. Efter städningen blir det korv och fika.

Städvecka: Var 3:e år så har du ansvaret för att städning av toaletter och duschar sker under en vecka. Lista över städansvariga finns på bägge toaletterna. Städansvarig utses varje år som ansvarar för att rengöringsmedel, toapapper m.m. finns att hämta i städförrådet. Vem som ansvarar för städningen varje vecka finner du under fliken Medlemssida.

Swish: Föreningen har ett eget swishkonto 123 508 9776 som du kan använda för betalning av avgifter, när du köper korv eller fika. Glöm ej att ange vad det avser samt kolonilott när du swishar.

Toaletter: Det finns 3 toaletter vid nedre toaletten ( vid Samlingsplatsen ) samt 3 toaletter vid övre toaletten ( mellan C 11 och C12 ).På övre toaletten finns även en handikapptoalett . Det kostar 10:-/dusch Betalning: se under punkten Betalning

Tvättmaskin: Tvättmaskin finns vid övre toaletten. Det kostar 20:/ tvätt. Betalning: se under punkten betalning. Bokningslistan hänger vid tvättmaskinen.

Utedass/ torrdass : Finns på vägen ner mot garaget. Kan användas in case of emergency då toaletterna är stängda.

Utslagsvask: Finns utanför nedre och övre toaletten. Här tömmer du diskvatten och städvatten.

Vatten: Vi har sommarvatten i området som sätts på strax före Valborg och stängs av i mitten av oktober. Varmvatten finns på toaletterna och i duscharna. I samband med att vattnet stängs av så blåses vattenledningarna till resp.hus.

Vildsvin: Vi har från och till haft problem med vildsvin i området. Upptäcker du intrång inom vårt koloniområde så kontaktar du styrelsen. Viltvårdslagets jourtelefonnummer är: 076-1258850 vid akuta problem med risk för förödelse/förstörelse.

Väggrind: Om du måste lasta av tunga saker så kan du köra in med bil i området via väggrinden. Grinden är stäng under perioden Oktober – April så om du måste åka in under denna period får du hämta kod till låset från styrelsen.

Värdering: Den som avser att värdera sin kolonilott inför en försäljning skall fylla i ansökningsblankett som finns på hemsidan och lämna in till styrelsen.Värderingen utförs av värderingsgruppen och gäller i 2 år efter dagen för värderingen. Avgiften för värderingen uppgår f.n. till 2000:- och faktureras säljaren. Betalningen skall vara föreningen tillhanda INNAN värderingsdagen. Betalning till föreningens Plusgiro konto 508781-2.

Årsmöte: Hålls i April. Vi väljer då ordförande och styrelsemedlemmar för nästkommande år. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 Februari.

Överlåtelse: Börja med att fylla i blanketten ”Beställning av värdering”. Blanketten finns i förrådet bakom nedre toan eller på hemsidan under fliken Blanketter.Lägg sedan blanketten i brevlådan utanför Bystugan. Vi kontaktar dig och bestämmer en tid för värdering.

Övriga frågor: Kontakta någon i styrelsen eller fråga närmsta granne.