Anmälan till intresselistan

Intresseanmälan

Kalvö Koloniby är en koloniförening, belägen strax norr om Nynäshamn. Här finns 78 st kolonilotter med en liten kolonistuga på. För att få bli medlem i föreningen ställer man sig i kön och när en stuga sägs upp erbjuds de första i kön den. Anmäl ditt intresse till

intresse@kalvokoloni.se