Iinformationsmöte 8 oktober 2023

Minnesanteckningar Infomöte 8 oktober

Tony Kullman hälsade alla välkomna till säsongens sista infomöte.

Mötet inleddes med en tyst minut för den nyligen bortgångna Anita Petersohn, stuga A32. Anita var en av våra äldsta medlemmar, från 1988, tillsammans med sin make Robert (Robban) Petersohn.

Därefter hälsade Tony två nya medlemmar välkomna till Kalvö: Lola och Magnus Axelsson, stuga C15.

Med anledning av viss förvirring kring tiderna för arbetsdagen respektive infomötet förtydligade Tony att arbetsdagarna börjar kl. 10 och infomötena börjar kl. 11 framöver, dvs. nästa säsong.

Valberedningen; Marie Kvammen C19, sammankallande, Reeta Sjöberg B01 och Barbara Brass A28, presenterade sig och informerade om valberedningens arbete med förslag till styrelse inför årsmötet 2024. Två ordinarie ledamöter, två suppleanter till styrelsen samt revisor och revisorssuppleant går ut 2024. Utöver detta finns behov av krafter till olika arbetsgrupper. Om du eller någon du känner är intresserad, kontakta valberedningen.

Tony passade på att påminna om vår devis Tillsammans för att få arbetet på Kalvö att flyta på.

Stig Forking informerade om miljögruppens arbete, bland annat har miljögruppen utökats med ytterligare en medlem, Karin Larsson, D01. Miljögruppen håller på och sammanställer svaren från miljöenkäten, 59 svar från 78 stugor. Resultatet publiceras senare under hösten. Miljögruppen har egen infosida på vår webbplats www.kalvokoloni.se under rubriken Miljö.

Barbara Brass, miljögruppen, tillika stadsträdgårdsmästare (inte bara till titeln utan även till personen Barbara som Barbara inledde med) gav därefter en genomgång över den invasiva växten parkslide. För den som vill veta mer om invasiva växter och vad som gäller bör man gå till Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se och rubriken Invasiva främmande arter samt till Sveriges Lantbruksuniversitet; SLU; webbplats www.slu.se under rubriken Biologisk mångfald; Invasiva arter. Kontakta även gärna Barbara om du har frågor och funderingar kring dina egna växter på din tomt eller hur du ska/kan ta bort ev. invasiv växt.

Tony passade på att marknadsföra Kompostutbildningen som Koloniträdgårdsförbundet ger som webbinarium 18 oktober kl. 18. Olof Persson, A26, har lagt ut information om utbildningen på vår Facebooksida.

Robban, sammankallande i vattengruppen, informerade om stängning av vattnet. Prognosen är att stänga vattnet till stugorna den kommande helgen 14–15 oktober. Toaletterna och vattenposten som finns utanför toaletterna hålls troligtvis öppna till månadsskiftet oktober/november. Dock beroende på temperaturen. Information kommer att läggas ut på Facebook-sidan.

Sista tömningen för sopkärlen är v.42.

Påminnelse att lämna in krysslistan till styrelsen, i brevlådan vid Bystugan eller skanna in den och skicka till styrelsen@kalvokoloni.se. Inbetalning via swish (enklast) 1235089776 eller postgiro 508781-2. Glöm inte att ange stugnummer när du betalar in, senast 30 oktober.

Arbetslagen ska också skicka in sina timredovisningar för ersättning.

De som inte har hämtat beställningen av profilkläderna ska kontakta Tony. Det finns även några överex för av T-shirts, piketröja och en hoddie i storlek S för den som vill köpa. Kontakta Tony.

ABC-listan har uppdaterats och det finns även en ny medlemslista.

Ängen är från och med nu (söndag 8 oktober) stängd för bilparkering. Bilen ska parkeras på bilparkeringen.

Besiktning av tomter och byggnader görs den kommande helgen; 14–15 oktober. Den som blir ålagd att åtgärda tomten/byggnaden kontaktas av styrelsen. Protokoll skrivs efter besiktningen.

Tony avslutade med att tacka för säsongen 2023 och hälsa alla välkomna nästa vår till säsongen 2024!

Vid tangenterna

Tuula Kuosmanen, A11