Infomöte 3/7 22

Kalvös Informationsmöte den 3/7-22
Minnesanteckningar:
 • 1. Mats informerade:
 • – Ekonomin, vi byter redovisningsbyrå.
 • – Krysslistan tas upp på informationsmötet 4/7-22
 • – 31/7 bjuds gamla och nya medlemmar in på ett extra infomöte. Där kommer bland annat stadgarna tas upp.
 • – Containern en skall iordningställas för gräsklipparen, diesel. El skall installeras och en ramp byggas och målning skall genomföras.
 • – Förslag att det skall skrivas in i våra stadgar att brandvarnare och brandsläckare skall finnas i våra stugor.
 • 2. Kösituationen: Fem nya har ställt sig i intressekön.
 • 3. Svart vatten brun: Har åter haft ett stopp som har åtgärdats
 • 4. Tack: Tack Lenita och Stefan som körde bort alla svarta säckar som stod vid infotavlan på parkeringen.
 • 5. Minnesanteckningar: Önskemål om att minnesanteckningar skall mailas ut till alla medlemmar. Inte enbart ligga på vår hemsida.
 • 6. Miljödiplomering (brons) togs upp. Stig A 29 ska kolla upp vad för information som finns och ev. starta upp en studiecirkel så vi kan lära oss vad det innebär men att miljödiplomera oss.
 • 7. Matavfall: Mats kollar om vi kan få ett sopphämtningskärl för matavfall.
 • 8. Detaljplan: Vi har inte yttrat oss gällande detaljplanen. Det är en låg priotering för våra arrendefrågor hos kommunen.
 
 • 9. Festkommittén: Den 9/7 blir det fem kampar och pubkväll.
Ansvarig för minnesanteckningarna Kerstin