Infomöte 31/7

Hej,

Minnesanteckningar i korthet

* Svartbrunnen trasig, inväntar reparatör måndag 1/8

* Container för trädgårdsavfall 

Kommer förhoppningsvis till fredag.

Förslag på plats- vid jordhögarna på parkeringen.

Förslag om att inhägna containern för att hålla andras skräp borta.

Klipp ner det som ska till containern och endast trädgårdsavfall.

* Sköta tomten.

Ingen besiktning av tomter är gjord men kommer göras. Tomter som inte är skötta kommer få mail av styrelsen.

Påminner om att rensa ogräs utanför sin tomt.

* Släpkärran

Släpet är avregistrerat och får endast köras i 30 km/h.

* Hemsidan

Informationen på hemsidan är inte uppdaterad. Fler som kan hjälpa till med detta önskas. D03 anmäler sig att kunna hjälpa till.

* Kalvödagen inställd

Ordet fritt:

Information önskas få på mailen och inte bara via Facebook.

Tunnor till utedasset behövs- är beställt och kommer i veckan.

Cykelstället byta plats? Förslagsvis ängen

Festkommittén info:

Kräftskiva 13/8. Ingen försäljning i baren.

Ta med mat och dryck.

Tältet kommer vara pyntat och sånghäften finns för allsång. Surströmming är inte välkommet på denna tillställning.

Styrelsen.