Infomöte den 4 juli 2021

 • Vi välkomnar Malin som nu är delägare i stuga C16 .
 • Kvinnan som äger bikuporna undrar om någon av kolonisterna är intresserade att ta över verksamheten ? ( maila styrelsen vid intresse )
 • Styrelsen har kontaktat 4 olika el-firmor och tagit in offerter på timpris / framkörningsavgift / jour osv . Vi kommer gå vidare med 2 av dessa för att se vilka som ger oss bäst pris / villkor.
 • Brasan – Svårt för firma att ta sig in på ängen med stor lastbil . Förslag från medlem att vi hyr in extra släp och kör bort allting själva.  Efter en liten omröstning så har vi beslutat att vi gör enligt förslaget och Olof tar på sig ansvaret att styra upp det hela(  lunch för de som hjälper till kommer fixas )  Så mer info kommer från Olof inom kort .
 • Elstängslet kommer besiktigas och vissa delar behöver bytas ut / rustas upp av Elstängselgruppen. En liten påminnelse att om man ser att stängslet är trasigt på något ställe så kontakta någon i gruppen ( Stefan D07, Stig D06 , Pelle C3)
 • Biltrafik inne på området. Det finns koloniområden som under högsäsong förbjuder all biltrafik inne på området ( förutom räddningstjänst såklart ) och istället tillhandahåller större vagnar man lånar för att köra in tex virke , möbler osv på . Styrelsen kommer lägga ett förslag på en sådan lösning till nästkommande årsmöte .
 • Styrelsen fick förslag från medlem att köpa in vertikalskärare till föreningen Vi beslutar att vi köper in 2 stycken ( handjagare ) som kommer finnas för utlån.
 • Föreningens kompressor är till åren och har nu helt lagt av . Ny kommer köpa in inom kort då den behövs bla när samtliga kranar ska blåsas på vatten .
 • Städrutinerna kommer att läggas upp på hemsidan + finns på toaletterna samt i städförrådet.
 • Förra infomötet föreslog medlem att vi ska sätta upp anordning för att kunna märka ut parkeringsplatser så så många som möjligt får plats . Nu efterfrågar vi någon som vill  samla ihop en liten arbetsgrupp som ser över vad som behövs i materialväg samt hur det hela ska monteras / byggas. Vid intresse maila styrelsen .
 • Styrelsen har fått fråga om övriga toaletter ska renoveras . Styrelsen kommer ta in offerter på arbetet samt lägga förslag till nästa årsmöte .
 • Styrelsen vill påminna om att det är enbart på komposten uppe på ängen vi slänger trädgårdsavfall INTE ute på parkeringen .
 • Ingen parkering av bilar ute på ängen ( parkering på Ängen endast om parkeringsplatsen är full)
 • Grusgångar – Eftersom vi inte har någon traktor som kan sladda vägarna så kollar Anna om det finns någon häst vi kan låna in som kan dra en sladd .
 • Nu när restriktionerna är lättade kommer festkommittén att börja arrangera happenings ( obs enbart arrangemang ute på ängen för att vi ska fortsätta vara rädda om varandra och hålla avstånd . Bingokväll nu på lördag ( mer info kommer ) 
 • Komposten behöver fösas ihop, och då behöver vi hyra in en traktor för dagen ) kostnad ca 3000 kr ) 
 • Frågor från medlem om styrelsen är medvetna om att föreningen El dragningar / Elskåp är gamla och kommer att behöva bytas / lagas framöver – Svar ja , en av anledningarna till att vi tar in behörig elfirma .
 • Till nästa midsommar kommer vi beställa en extra hämtning av soporna då de blir överfulla .
 • Finare grus kommer inom kort.