– Informationsmöte 9 juli 2023

Anteckningar från informationsmötet, Kalvö koloniby den 9 juli

Sabina Gonzalez Olsson höll i mötet eftersom Tony Kullman var bortrest. Punkter som Sabina tog upp:

 1. Toalettstopp på handikapptoaletten i förra veckan. Anledningen till stoppet var en för stor mängd toalettpapper. Tänk på att avloppsrören i våra toaletter är smala och klarar inte en för stor mängd papper samtidigt. Förbjudet att spola ner tvättservetter, bindor, blöjor etc. Endast toalettpapper är tillåtet. Vi vill inte ha stopp på våra toaletter igen liknande förra sommaren.
 2. Sabina tackade Leif, Inger och Pelle för vår nya midsommarstång. Nästa midsommar kan vi klä en riktigt stor och fin midsommarstång. Applåder till Leif, Inger och Pelle.
 3. Parkeringsfrågan är på gång. Tony har fått kostnadsuppskattning till ca 4500 kr. Bredden på parkeringsplatserna föreslås till 2,5 meter. Med uppmärkning får vi fler parkeringsplatser. Fråga från en medlem var snöröjningen i vinter av parkering. Frågan tas med till styrelsen.
 4. Påminnelse om ogräs utanför tomterna. Rensa gärna efter mötet.
 5. Vi har nya medlemmar till A33; Gun och till C16; Karine. Båda presenterade sig och välkomnades med applåder.
 6. Kalvö fyller 35 år i år; 1988 – 2023. Detta ska firas med en jubileumsfest lördag den 5 augusti kl. 18 – 23, Träffpunkten. Menyn består av grillad fläskfilé med madeirasås och potatisgratäng, vegetariskt alternativ och en barnmeny. Föreningen bjuder på ett glas vin/alkoholfritt samt tårta och kaffe. Kostnad 230 kr/person. Anmälan senast 30 juli till styrelsen@kalvokoloni.se

Förslag från medlem att kolonister som har haft stuga sedan Kalvös början berättar under kvällen om Kalvö Koloniby. Förutom de foton som finns på Nedre toan efterfrågas även privata foton som man vill visa.

 1. Fråga om att ha en stege eller liknande till containern togs upp, dörren till containern är stängd och det är svårt att nå upp med att slänga trädgårdsavfallet. Styrelsen tar med frågan.
 2. Avslutningsvis kommer vägen upp till Kalvö att hyvlas onsdag 12 juli och är därför avstängd mellan kl. 8 och 12 (denna information kom efter mötet).
 1. Därefter tog Miljögruppen över.
  1. Stig informerade om miljöenkäten. Stig har skrivit ut enkäten för den som vill svara fysiskt. Stig har även skickat ut förtydligat mejl om enkäten.

Miljögruppen bjöd in Elisabet Örtenberg-Lönn och Maggan Lindström från koloniföreningen Månsnarens koloni, Södertälje kommun för att berätta om hur den kolonibyn har arbetat med miljödiplomering. Månsnarens koloniby består av 87 stugor, stuglotterna är på 300 kvm och odlingslotterna på 200 kvm. Styrelsen upptäckte 2017 att de sedan 2013 har avtal med Södertälje kommun om kompost och sopsortering som man inte hade gjort något med. 2018 satte arbetet i gång på riktigt. Bland annat har de haft en studiecirkel för 15 medlemmar. Mycket arbete och diskussion kring kompostering och sopsortering som har tagit några år men nu upplevde de att komposteringen och sopsorteringen fungerar. Sopsorteringen består av hushållssopor, glas och plast. Matavfall ingår inte men kolonisten kan själv kompostera matavfall i särskilda kärl. Gemensam kompost för trädgårdsavfall togs bort för att inte sprida invasiva växter och sjukdomar. Varje stuga/lott har egen kompost för trädgårdsavfall. De betonade att gemensam kompost inte är förbjudet men att det kräver att någon sköter den. Den som är miljöombud sitter också med i styrelsen, detta för att hålla ihop miljöarbetet och styrelsens olika beslut. Koloniträdgårdsförbundet kräver också att arbete med miljödiplomering ska beslutas i ett årsmöte. Handlingsplan och tidplan behöver tas fram och beslutas om. Miljöarbetet har också krävt mycket information via infomöten, anslag och personligt stöd till medlemmarna. Elisabet och Maggan lämnade över en hel del material som Stig och miljögruppen har tagit hand om. Miljögruppen på Kalvö fortsätter arbetet och den som vill veta mer kan kontakta någon av följande medlemmar:

Stig Fockling A29
Barbara Brass A28
Kerstin Andrén A04
Sol-Maj Stjärnblom C15
Ingrid Lövgren D05
Yvonne Lundberg A34
Helena Leksell, B07

/Vid tangenterna Tuula Kuosmanen, A11.