Information om området

 Om Kalvö koloniby

Kalvö Koloniby är en koloniförening, belägen strax norr om Nynäshamn. Här finns 78 st kolonilotter med en liten kolonistuga på. För att få köpa en stuga anmäler du dig till en intresselista. Styrelsen fattar sedan beslut om du kan bli medlem i föreningen och få köpa en stuga.

 Anmäl ditt intresse på e-postadress.

 kalvokoloniby@gmail.com