Informationsmöte söndag 7 maj

Tony Kullman, ordförande, hälsade alla välkomna till säsongens första informationsmöte.

Tony inledde med att tacka alla som deltog i städdagen 22 april. Därefter presenterade Tony styrelsens förslag till ledordet för Kalvö 2023: Tillsammans

Synpunkter ska lämnas på saklig grund till styrelsen. Prata med varandra, inte till varandra. Ledordet applåderades av de närvarande medlemmarna! 

För att det ska vara enkelt att göra rätt och för alla som inte har tillgång till dator eller föredrar att läsa på papper har styrelsen gjort i ordning en pärm med föreningens stadgar och ordningsregler som kommer att finnas i Träffpunktens toalett, dvs. nedre toan. 

Tony påminde om att förslag till stadgeändringar eller synpunkter på stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motioner liksom ev. förslag på ändringar av ordningsreglerna. 

• Krysslistan delas ut till alla stugor. Samtliga priser höjs med 5 kr i enlighet med styrelsebeslut, gäller t.ex. sand, grus, maskinutlåning. 

• Årsmötet beslutade om höjning av arrendeavgiften. Arrendeavgiften framgår av krysslistan. Senaste inbetalning 30 maj. Tilläggsbetalning för höjningen av arrendeavgiften kommer att skickas ut separat. 

• Brevlåda vid Bystugan finns för att lämna skriftliga meddelanden, synpunkter, värderingsönskemål etc. till styrelsen. E-postadressen till styrelsen är styrelsen@kalvokoloni.se 

• Adressen till hemsidan är kalvökoloni.se

• Värderingsgruppen gör värdering av stugan och tomten inför försäljning. I värderingsgruppen ingår från styrelsen Gunilla Strålind. 

• För om- och tillbyggnad ska ritningar lämnas in till Byggruppen. Styrelsen tar del av ritningarna. Beslut tas av Byggruppen och styrelsen gemensamt. 

• Tony uppmanade vidare att kontrollera jordfelsbrytarna i varje stuga. När man trycker in knappen vid den röda pricken ska det säga ”pang”, då fungerar jordfelsbrytarna. 

• Snart är det dags att börja vattna men vi behöver hushålla med vattnet. Tänk på att vattna tidig morgon eller kväll. Vidare behöver vi hushålla med elförbrukningen. 

• Häckarna efter vägen behöver hållas efter. Tänk vidare på hastigheten på området, max 10 km, informera även externa leverantörer om detta. En del tomter har också svällt ut utanför tomtgränsen kunde Tony konstatera när han gick en runda. Beskärning av buskar och träd sker lämpligast under juli, augusti och september eller tidig säsong påminde Tony om.  

• Styrelsen kommer att återkomma om stora grinden och verkstaden ska vara fortsatt låst under säsongen. 

• Robban informerade om att vattnet till stugorna med stor sannolikhet kan sättas på, på tisdag (9 maj). 

• Styrelsen kommer att skicka ut en enkät till medlemmarna under våren om vad medlemmarna vill med Kalvö och olika aktiviteter. Enkäten skickas digitalt men de som inte har e-postadress får den i pappersform. 

• Barbara Brass, miljögruppen, informerade om miljögruppen kommer också att gå ut med enkät lite längre fram om bland annat miljöcertifiering/diplomering. Information om miljöcertifiering finns att läsa här: https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/06/Miljo%CC%88dipomeringen.pdf och dokumentet finns även i Träffpunkten, nedre toan. 

Miljögruppen består av följande personer: 

Stig Fockling A29

Barbara Brass A28

Kerstin Andrén A04

Sol-Maj Stjärnblom C15

Ingrid Lövgren D05

Yvonne Lundberg A34

Helen B07

• Styrelsen återkommer om när containern för trädgårdsavfall kommer att beställas. Nästa städdag är den 17 juni. Önskemål om att ha flismaskin vid städdagen framfördes. 

• Anita Björk är föreningens kassör med förstärkning av stuga D1, Karin Larsson. 

• Anteckningar från informationsmötena kommer att anslås vid Träffpunkten; nedre toan samt på hemsidan. Styrelsen kommer vidare att använda Facebook och e-post för meddelanden. Tony uppmanade alla att kontrollera kontaktuppgifterna på medlemslistan. Medlemslistan för 2023 finns nu även på vår hemsida. Viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade vad gäller e-postadress och mobilnummer! 

• Avslutningsvis frågade Tony om det finns intresse för en uppföljande HLR- utbildning (hjärt- och lungräddning). Kontakta Tony. 

Mötet avslutades. Anteckningarna och miljödokumentet kommer att finnas på anslagstavlan, nedre toan, tisdag kväll (9/5). 

Vid tangenterna

Tuula Kuosmanen, sekreterare (A11)