Kolonilänkar

Matnyttiga länkar för dig som kolonist


Koloniträdgårdsförbundet

https://kolonitradgardsforbundet.se/


Medlemsförmåner

https://kolonitradgardsforbundet.se/formaner/

 

Stockholms Koloniträdgårdar

https://www.sthlmkoloni.se/


Östra koloniträdgårdsförbundet

http://ostra.kolonitradgardsforbundet.se/

 

Internationella koloniträdgårdsförbundet

https://kolonitradgardsforbundet.se/det-internationella-kolonitradgardsforbundet/

 

Kolonistugorna på Skansen (beräknas öppna igen till våren)

https://www.skansen.se/sv/kolonistugorna/