Kontaktsida

ORDFÖRANDE: 

Anna Dahlberg (A18)

⁉️ Samordna arbetet i styrelsen, information till medlemmarna, byggärenden, värdering, överlåtelser, anmäler nya medlemmar till förbundet, kölistan (intresselistan), medlemslistan, värderingar

📧 maincoon_26@hotmail.com

 📞  0703-042378

 

VICE ORDFÖRANDE + KASSÖR:

Per Malmsten (C9)

⁉️ Föreningens ekonomi, byggnader och vägar, ersätter ordföranden vid dennes frånvaro

📧 malmsten12@msn.com

📞 0708-291991

 

SEKRETERARE:

Tuula Kuosmanen (A11)

⁉️ Föreningens protokoll, föreningens projektlista, uppföljning av uppdrag

📧 tuula.kuosmanen7@gmail.com

📞 0736-505324

 

LEDAMOT:

Sabina Gonzalez Olsson (C3)

⁉️

 

LEDAMOT:

Birgitta Severinsson (C22)

⁉️ Odlingslotterna, Nedre Kalvö

 

SUPPLEANT:

Heinz Poock (A20)

⁉️ Medlem i byggruppen

 

SUPPLEANT:

Peter Kolström (C14)

⁉️ Odlingslotterna, Öfre Kalvö, sophantering