Informationmöte den 7 juli 2024

Tony Kullman öppnade infomötet och inledde med att hälsa några nya medlemmar välkomna; A 16 Göran Oreskog och Gerd Hedlund. Även A13, den så kallade Våffelstugan har fått nya ägare, Leila Engvall och Anni Engvall, som dock inte var med på infomötet denna gång.

Stuga A20 är fortfarande ledig till försäljning.

Peter Kolström hälsades välkommen till arbetslaget.

Tony informade från styrelsemötet:

Budget ligger enligt plan.

Uppdragen från årsmötet är genomförda eller pågående, det som återstår är bildande av en arbetsgrupp för renoveringen av toaletter och duscharna. Till det uppdraget hör även frågan om arrendets längd med kommunen och därtill hörande koppling av finansiering av renoveringen.

Tony har skickat en skrivelse till kommunen om vägavtalet. Kommunen har svarat att det är inte självskrivet att Kalvö Koloniby är ägare till vägen men kommunen har visat intresse av att bilda en vägförening. Även denna fråga hör ihop med arrendefrågan.

Förtydligande gällande fråga från förra infomötet om det är kostnadsfritt att lägga singel utanför tomten mot vägen. Svar från styrelsen är att singel debiteras enligt krysslistan men vägsanden är gratis. Vägsanden får Kalvö gratis från kommunen och är därmed även gratis för oss medlemmar. Singel köper vi in och tar därför betalt för den enligt krysslistans pris.

Tony uppmanande oss att rensa utanför tomten nu när det har regnat och marken är mjuk.

Hackorna är fixade med däck och nytt blad.

Fråga om trädfällning på den egna tomten har ställts till styrelsen. Styrelsen tar kontakt med Barbara Brass för råd. Styrelsen återkommer till berörda medlemmar.

Tony kommer att göra en felanmälan till kommunen vad gäller kommunens träd som gränsar till vår parkering och som kommunen inte har skött samt granborren som finns på en del träd.

Förtydligande vad gäller städning av Bystugan. Medlem som hyr Bystugan är ansvarig för att kontrollera att Bystugan är städ innan och efter uthyrningen. För synpunkter på städningen skicka sms till Tony Kullman så tar styrelsen frågan vidare till berörd medlem.

Bystugan ska kompletteras med städskåp och viss upprustning av inventarierna i förrummet.

Kylskåpet i Bystugan ska vara på under säsongen, även under perioder den inte är uthyrd men ska stängas av inför säsongsstängningen. Checklistan inför säsongsöppning och -stängning uppdateras.

Det luktar illa på öfre toan, lukten tros komma från vattenbrunnen vid tvättmaskinen. Ansvarig för städvecka fyller på vattenlåset med vatten, även en skvätt matolja kan hällas på för att förhindra att vattenlåset torkar, vattenbrunnen ska rensas.

Påminnelse om att ytterdörrarna till toalettbyggnaderna ska vara stängda för att ventilationen ska fungera.

Golvventilerna till duschrummen ska bytas ut vid nästa arbetsdag för att få bättre ventilation i duscharna.

HLR-utbildning kommer att erbjudas i sommar.

Återigen fick Tony ta upp en tråkig punkt. Om vi som enskilda medlemmar tycker illa om något eller har en avvikande åsikt om någon fråga, ta kontakt med styrelsen istället för att skriva anonyma kommentarer på olika sätt! Nu senast var det i samband med anmälan till Afternoon tea som någon hade skrivit en mycket tråkig kommentar på anmälningsblanketten
samt hällt tvättmedel i plastfickan som anmälan låg i. Ett helt oacceptabelt beteende! Det finns sju diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen och som också gäller för Kalvö: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning.

Tony har kontaktat Bauhaus och Granngården om priset på varmkompost men inte fått svar än. Stig Forking lovade kontakta Blomsterlandet för prisuppgift.

Fråga om hur minnesanteckningarna sprids kom upp. Minnesanteckningarna publiceras på hemsidan, lösenord 20tulpan21 och kommer också att skrivas ut och anslås på nedre toans anslagstavla.

Karin Larsson, D01, presenterade arbetsgruppen för Öppet Hus som äger rum lördag 31 augusti mellan kl. 11 och 15; Marie C19, Cia A29, Gerd D06, Eva C20, Gullan B3, Sigbrit B4, Tony A9, Karin D01. Gruppen fortsätter att jobba vidare med affischering, innehåll etc. Olika förslag kom från infomötet. Arbetsgruppen lägger ut intresseförfrågan på toaletterna för olika uppdrag som krävs för genomförandet av Öppet Hus. Senast 24 juli ska vi ha svarat.
Uppdragen kan vara visa din tomt, visa din stuga, loppis utanför sin tomt, försäljning av bär och frukt från den egna lotten, bakning till caféet m m.
Stig Forking, sammankallande till miljögruppen, meddelade att inga  anmälningar till den tidigare aviserade studiecirkeln inför miljödiplomering har kommit in. Efter mötet skickade miljögruppen genom Stig följande information:

Hej alla kolonister!

Först besvikelse över uteblivna intresse anmälningar och sedan insikt om miss i kommunikationen gör att vi pausar de allmänna studiecirklarna tills vidare. Vi kan och vill göra bättre så vi laddar om och tar nya tag eftersom ju intresse tydligen finns.

Tony avslutande infomötet med att meddela att nästa infomöte, den 4 augusti kommer att bli ett extra årsmöte för beslut om ändringar i Ordningreglerna i enlighet med anmälan från en medlem. Kallelse skickas ut senast två veckor innan.

Efter en kortare fikapaus blev det temamöte. Tony gick igenom stadgarna för Kalvö Koloniby. Genomgången gav upphov till bra frågor och förtydliganden. Mycket uppskattat!

/vid tangenterna Tuula Kuosmanen, A11