Informationsmöte 3 september 2023

Minnesanteckningar infomöte 3 september 2023

Tony Kullman hälsade alla välkomna till dagens infomöte och inledde med ett varmt tack å styrelsens vägnar för en mycket trevlig jubileumsfest Kalvö 35 år! Festen uppskattades. Bildspelet kommer så småningom att läggas ut på hemsidan.

Därefter framförde Tony hälsning från Robert (Robban) Petersohn (A32) till Kalvö gällande hans hustru Anita som tyvärr är svårt sjuk. Styrelsen och grannar har varit i kontakt med Robban.

Vi har fått nya kolonister till stuga D04; Katarina Berglund med sambo och A03 Tommy och Vivianne Simonsen. Säsongens nya medlemmar har bjudits in till fika med styrelsen efter infomötet.

Profilklädernas leverans är försenade och kommer att levereras senare under september. Tony lägger ut info på Facebook-sidan när kläderna kommer.

Kerstin Andrén och Helena Leksell från miljögruppen informerade om aktuella frågor från miljögruppen. Miljögruppen bjuds in till kommande infomöten. Kalvö har kontakt med SRV för att få till stånd hantering av matavfall. Miljögruppen planerar också en studiecirkel på Kalvö kring miljöfrågor för kolonister. Kerstin tipsade om att Biltema har till ett förmånligt pris en uppsättning av tre sorteringspåsar för olika avfall. Helena lämnade olika ekologiskt hållbara städtips från boken ”Städa hållbart med Ekotipset: husmorsknep och ekohacks ” av Ellinor Sirén.

Miljögruppen består av följande personer: Barbro Rosqvist A34, Barbara Brass A28, Helena Leksell B07, Ingrid Lövgren D05, Karin Larsson D01, Kerstin Andrén A04, Stig Forking A29 (sammankallande) och Yvonne Lundberg A34.

Mats Leksell tipsade om hur du kan tvätta trädäck ekologiskt med vatten, bikarbonat och linoljesåpa. Kontakta Mats för mer info. Finns också i boken ”Städa hållbart”.

Efter miljögruppens information gick Tony vidare med förslag om att ha olika temapunkter efter infomöten.

Nynäshamns kommun tar gärna emot äpplen och annan frukt för att göra bland annat mos och äppelpajer till förskolor och äldreboenden. Kommunen kommer och hämtar i så fall men du måste själv ansvara för plockning av frukten. Mejla till styrelsen@kalvokoloni om du vill lämna frukt till kommunen.

Mats Leksell informerade om att det finns en fruktpress i förrådet att använda för medlemmar, gratis.

Ellevio kommer att stänga av elen den 14 september mellan kl. 9 – 12. Info kommer att finnas på Facebooksidan.

Tony påminde om säsongens sista städdag 7 oktober då vi stänger ned.  Alla har en skyldighet att delta i minst en städdag under säsongen. Efter städningen kommer det att bjudas på kokt korv, detta beslutades genom handuppräckning. Den kokta korven vann!

Den 14 oktober besiktigar styrelsen tomterna och tillkomna byggnader under säsongen. Eventuella anmärkningar skickas per mejl med rättelsetid inför nästa säsong, dvs. 2024.

Styrelsen har gått igenom ABC-listan och gjort uppdateringar. ABC-listan läggs ut på hemsidan och kommer att finnas upptryckt på anslagstavlan inne på nedre toaletten.

Medlemslistan med namn och kontaktuppgifter är uppdaterad av Gunilla och Anita och finns på hemsidan. Styrelsen uppmanar medlemmarna att informera styrelsen om adressändringar, e-postadresser och telefon/mobilnummer. Det ligger på medlemmens eget ansvar att tillhandahålla korrekt information.

Även intresselistan är uppdaterad. För närvarande har vi 15 intressenter.

Vägunderhållet för grusvägen behöver ses över, eventuellt behöver grundmaterialet förstärkas. Fredag 8 september stängs vägen av för underhållsarbete liknande det som gjordes tidigare under säsongen. Det myckna regnandet har orsakat stora gropar på grusvägen.

Fråga om underhåll av områdets vägar kom upp. Vi har inte längre tillgång till traktor som tidigare har använts för att sladda vägarna och lösningen med lån av häst från Torparn blev inte heller riktigt bra. Tony uppmanade att lämna motion till nästa årsmöte om bland annat vägunderhåll på området och hur det skulle kunna lösas.

Uppmärkning av parkeringsplatserna kommer att göras till nästa säsong. I stället kommer medlen att användas till att laga belysningen vid Träffpunkten och vid ingångarna. Detta kommer att göra om tre veckor av behörig elfirma.

Styrelsen kommer att under hösten ta in offerter för upprustning av toaletterna och duscharna för att ha ett kostnadsförslag till årsmötet i vår.

Om medlemmarna har kontakter till företag/firmor som vi skulle kunna anlita för fackmannamässigt arbete, kontakta styrelsen och lämna namn på företaget/firman, gärna också kontaktperson, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Skicka till styrelsen@kalvokoloni.se

Tony tackade för visat intresse och mötet avslutades med applåder.

 

Vid tangenterna/Tuula Kuosmanen A11