Detta är Miljögruppen

Miljögruppen på Kalvö består av kolonisterna Barbara Brass (A28), Barbro Rosqvist (A34), Helena Leksell (A07), Kerstin Andren (A04), Ingrid Löfgren (D05), Stig Forking (A29), Yvonne Lundberg (A34) och nytillskottet Karin Larsson (D01). Förutom oss finns det redan proffs på odling och trädgård bland kolonisterna som vi gärna tar hjälp av.
Vår uppgift är att öka medvetenheten bland kolonisterna om miljöns
betydelse, hur ett hållbart leverne och skonsamt bruk kan leda till harmoni
med naturen. Detta ska vi göra genom egenstudier, studiecirklar och
information, så besök oss gärna på denna vår hemsida lite då och då för att ta
del av informationen.