Enkätsvar om miljö

Enkäten för medlemmarna visade gott resultat. Miljögruppen fick 59 svar från våra 78 kolonister och det är över förväntan.
Snyggt jobbat alla som svarade och ingen valde att vara anonym. Svaren är ett bra underlag för miljögruppen att jobba vidare.
Några trender är tydliga som att de flesta sorterar sitt avfall och nästan lika många odlar växter som lockar fjärilar, bin och andra nyttodjur. Många vattnar också sina växter med gråvatten från disk och tvätt medan det är sämre beställt med vattning med guldvatten, liksom den lilla högen med ris och kvistar till igelkotten.
Bara lite mer än hälften komposterar sitt trädgårdsavfall, vilket är ett bekymmer. Vi har en del att jobba med tillsammans. Men vi är på god väg även enligt Koloniträdgårdsförbundets utsago.