Musik Quiz

LÖRDAG 4 JUNI KL.19

PUBEN ÖPPEN FRÅN 18.30

PRISER TILL DE 3 BÄSTA GRUPPERNA !

ANMÄLAN VIA FACEBOOK ELLER TILL

Per ( C9 ) Inger ( C5 ) Minoo ( A6 ) Anita ( A24 )

VÄLKOMNA !

Festkommittén

Toaletter och duschar är stängda

Hej Alla. Tyvärr har vår avlopps Brunn gått sönder och vi kommer INTE ha till gång till toaletter eller duschar. Vi har stängt alla toaletterna och duschar. Ej tömma porta potti i brunnen.
Dass är tillåtet att använda.
Det är av yttersta vikt att vi inte påfrestar brunnen.
Vattengruppen och jag jobbar med problemet. Förhoppningsvis har vi igång brunnen i nästa vecka.
Vänligen
Mats Leksell
Ordförande

Vatten

Nu finns vatten i samtliga stolpar så alla vattenvägar är öppna.

Duschar och toaletter

Nu idag är samtliga duschar i funktion.
Nattemperaturerna är fortfaranade för låg -3,6 till – 4 grader.
Prognosen för vatten på tomt i helgen är mycket låg.
Gläds åt att vi har varmt och kallt vatten i toalettbyggnaderna. Samt 7st. vattenklosetter i funktion.

/VA-gruppen Roland,Kristina, Janne, Conny o Robban gnm. A32 Robban .

Stämma och motioner

Hej kära kolonister. Hoppas allt är bra i januarimörkret! Nu börjar det dra ihop sig mot stämma och andra trevliga aktiviteter.
Motioner skall vara inne senast den 15 februari -22.

Vidare har vi märkt att många säger att de inte fått mejl från styrelsen. Snälla kolla er skräppost. Där har vi märkt att den hamnar hos många. 

Stämman kommer hållas den 10 april. Vi har bokat lokal, säger myndigheterna nej kommer vi ha stämman på ängen. Så boka upp den 10 april till en fest dag. 

Väl mött alla kära grannar
Mats Leksell// styrelsen

Kalvö går i ide

Idag (2/11) gick vi in i vintervilan på kolonin. Toa och duschar stängda och avtappade. Flaggstången står naken utan varken vimpel eller fana.

Hälsnngar Kristina Abelli Elander, Roland Bagge och Robert Petersohn.