shadow

VATTENSTÄNGNING

Meddelande från Vattenmännen       

Vattnet till tomterna stängs och ledningarna blåses måndag 22 oktober. Toaletterna kommer att vara öppna någon vecka till. Så ser planen ut idag. Skulle farbror Frost överraska oss blir det nya bud. A32 Robban o D03 Lars-Erik..  

Säsongsslut på Kalvö

Idag har SRV tömt våra sopcontainer för sista gången i år så du som är på Kalvö framöver får ta med  dina soppåsar hem.

Robban och Lars-Erik meddelar när det är dags att stänga av vattnet till husen och slutligen till toaletterna. Se till att de bägge kommer åt avstängningsventilerna – så lås ej tvättutrymmen etc.

Längre fram i oktober så kommer vi att sätta på hänglås för vägbommar och för förråd m.m.

Du som arbetat i ett arbetslag skall redovisa de arbetade timmar som du vill ha ersättning för. Redovisningsblankett finns på hemsidan och glöm ej att ange vilket bankkontonummer inkl. clearingnummer du har.

Den 22 juni

Den 22 juni är det Midsommarafton med traditionellt firande. Dagen börjar kl.10 med pyntning av midsommarstången – se vidare utskickat program.

Den 16 juni

Den 16 juni kl.10.00 är det samling vid Träffpunkten för genomgång av arbeten på arbetsdagen. Det blir mycket snickarjobb, men även rensning och annat trädgårdsjobb på området. Bilden här nedan är förhoppningsvis lite grönare nu.