Redovisning av arbetade timmar samt inbetalning av material/tjänster

Tiden rinner på snabbt och några har redan börjat förbereda säsongsslut på Kalvö. Du som är ersättningsberättigad och vill ha ersättning för arbetade timmar 2017 skall lämna in ifylld blankett som du finner på hemsidan under Blanketter/Redovisning av arbetade timmar 2017.

Du som använt material ( grus, gödsel m.m. ) hyrt Bystugan, duschat etc. skall fylla i sammanfattningen av krysslistan på blanketten Prislista. Blanketten finner du under Medlemssida. Du fyller i slutsumman av antalet skottkärror du tagit, antalet ggr du duschat eller annat som du skall betala för.

Du kan betala på två sätt: antingen betala in på föreningens Plusgirokonto 50 87 81 – 2 ( samma konto som medlemsavgift, avgift för el m.m. ) eller också kan du swisha till föreningens swishnummer  123 508 9776.

Blanketten med spec. på vad du betalat in för kan du lämna antingen i brevlådan vid Bystugan eller i föreningens brevlåda nere vid Teknikervägen/Kalvö Kolonibyväg. Du kan också posta blanketten till : Kalvö Kolonibyväg 1, 149 45 Nynäshamn.

Frågor ? Ring 070 8291991 eller maila malmsten12@msn.com

Mvh

Per Malmsten